Available courses

Schulanfänger 2020/2021

 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Ute Wiedemann

Klasse 1a / Elterninformationen / 19/20

 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ute Wiedemann

Klasse 1b / Elterninfomationen / 19/20

 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ute Wiedemann

Klasse 2a / Elterninformationen / 19/20

 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ute Wiedemann

Klasse 2b / Elterninformationen / 19/20

 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ute Wiedemann

Klasse 3a / Elterninfomationen / 19/20

 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ottmar Wiedemann
 • Teacher: Ute Wiedemann

Klasse 3b / Elterninfomationen / 19/20

 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ute Wiedemann

Klasse 4a / Elterninfomationen / 19/20

 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ute Wiedemann

Klasse 4b / Elterninformationen / 19/20

 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ute Wiedemann

Lehrerzimmer / Organisation

 • Teacher: Maria Bernhard
 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ute Wiedemann

Schulereignisse / Artikel / 2017/2018

 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ute Wiedemann

Schulereignisse / Artikel / 2018/2019

 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ute Wiedemann

Schulereignisse / Artikel / 2019/2020

 • Teacher: Maria Bernhard
 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ute Wiedemann

Schulleitung / Elterninformationen / 2017/2018

 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ute Wiedemann

Schulleitung / Elterninformationen / 2018/2019

 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ute Wiedemann

Schulleitung / Elterninformationen / 2019/2020

 • Teacher: Maria Bernhard
 • Teacher: Stefanie Böck
 • Teacher: Daniel Fischer
 • Teacher: Andrea Frank
 • Teacher: Ilona Grunenberg
 • Teacher: Eva Kriwan
 • Teacher: Monika Langenmair
 • Teacher: Janina Marx
 • Teacher: Ulrike Pöhlmann
 • Teacher: Hermine Rieser
 • Teacher: Ruth Scherer
 • Teacher: Alexandra Spiegel
 • Teacher: Doris Wallenta
 • Teacher: Anja Werther
 • Teacher: Ottmar Wiedemann
 • Teacher: Ute Wiedemann